Klimatizácia (označovaná skratkou AC z anglického air conditioning) je úprava kvalitatívnych parametrov vzduchu v uzatvorených priestoroch alebo zariadenie (systém zariadení) na takúto úpravu a rozvod takto upraveného vzduchu. Hlavným znakom klimatizácie je úprava teploty a vlhkosti vzduchu, čím sa odlišuje od ventilácie, ktorá zabezpečuje len výmenu vzduchu za čerstvý.

Princíp fungovania klimatizácie:

Klimatizačné zariadenie pre úpravu vzduchu využíva princíp chladiaceho okruhu, ktorý tvoria nasledovné deje:

  1. kompresia (stlačenie plynov)
  2. skvapalňovanie (kondenzácia)
  3. expanzia
  4. vyparovanie
Chladiaci okruhriteair

V 1. fáze sú pary chladiaceho média privedené do kompresora, kde sú stlačené (a dôsledkom stlačenia aj zohriate).

V 2. fáze je chladiace médium pri vysokej teplote a tlaku privedené do výmenníka – kondenzátora, kde je ochladzované okolitým vzduchom (médium kondenzuje). Uvoľnené teplo je odvádzané do vonkajšieho priestoru ventilátorom.

V 3. fáze je kvapalina transportovaná cez kapiláru, alebo expanzný ventil, za ktorým sa prudko zníži tlak, a tým i teplota.

V 4. fáze médium pokračuje do ďalšieho výmenníka – výparníka. Kvapalina sa začne odparovať, čím odoberá teplo z priestoru výparníka, spravidla ochladzovanej miestnosti. Na distribúciu studeného vzduchu do miestnosti slúži ventilátor, ktorý je umiestnený pri výparníku. Potom je chladivo v plynnom skupenstve privedené do kompresora a cyklus sa opakuje.

Otočením prúdenia chladiva v systéme pomocou štvorcestného ventilu sa výparník a kondenzátor vymenia, čo umožní na vnútornej jednotke v kondenzátore odovzdávať teplo a teda miestnosť vykurovať.

Máte radi vzduch tak čerstvý, že by ste ho mohli jesť? Rekuperácia vzduchu, skratka pre rekuperáciu tepla a vzduchu, môže byť tým tajomstvom, ktoré vám pomôže udržať váš dom vzdušný a zdravý. Tu je pikoška o tom, ako táto technológia môže premeniť váš dom na miesto s čistým a osviežujúcim vzduchom.

Čo Je To Rekuperácia Vzduchu?

Rekuperácia vzduchu je systém, ktorý zabezpečuje neustálu výmenu vzduchu vo vnútri vášho domova. Používa špeciálnu technológiu na zachytávanie tepla z vyhodeného vzduchu a prenos tohto tepla na čerstvý prúdiaci vzduch, ktorý do domu privádza. Týmto spôsobom sa minimalizuje stratový teplotný rozdiel a zároveň sa zvyšuje kvalita vzduchu.

Ako To Funguje?

Rekuperačné jednotky majú dva hlavné kanály - jeden pre odchádzajúci vzduch a druhý pre prúdiaci vzduch do domu. Tieto dva vzduchové prúdy prechádzajú cez výmenník tepla. Počas tejto cesty sa teplý vzduch odovzdáva do studeného vzduchu a naopak. To znamená, že teplý vzduch z interiéru vášho domova neplynie von do bezduchej noci, ale zostáva vnútri, zatiaľ čo čerstvý vzduch zo vonku sa zohrieva.

Týmto spôsobom môžete v zime ušetriť na vykurovaní a v lete na chladení, pretože neztrácate teplo resp. chlad na účtovanie s vonkajším vzduchom. Okrem toho sa vzduch čistí a filtruje, odstraňujú sa prach, peľ a alergény, čo zlepšuje kvalitu vzduchu vo vašom dome.

Prečo Je To Dôležité?

Kvalita vzduchu vo vašom dome má významný vplyv na vaše zdravie a pohodu. Výmena vzduchu je kľúčovým faktorom pri udržiavaní čerstvého vzduchu a odvádzaní nečistôt. Väčšina moderných domov je dobre izolovaná, čo je ekonomické z hľadiska energetiky, ale môže viesť k hromadeniu škodlivých látok vo vnútri.

Rekuperácia vzduchu je spôsob, ako riešiť tento problém. Neustála výmena vzduchu znamená, že vo vnútri vášho domu bude stále prúdiť čerstvý vzduch a budete mať nižšiu pravdepodobnosť alergických reakcií alebo problémov s dýchaním. Okrem toho sa rekuperácia vzduchu stará o optimálnu teplotu a vlhkosť vo vnútri, čo môže prispieť k pohodlnému prostrediu vo vašom dome.

Záver: Vzduch, Ktorý Môžete Jesť

Rekuperácia vzduchu nie je len technológia budúcnosti; je to realita, ktorú môžete mať vo svojom dome dnes. Táto inovatívna technológia nielenže zlepšuje kvalitu vzduchu vo vnútri vášho domu, ale tiež vám pomáha ušetriť na energiách. Je to investícia do vášho zdravia, pohodlia a udržateľnosti vášho domova. Takže, ak máte radi vzduch, ktorý je tak čerstvý, že by ste ho mohli jesť, rekuperácia vzduchu môže byť tým pravým kúzelným kľúčom pre vás.

Pri hľadaní dokonalého spôsobu ochladenia vášho domova v teplých letných mesiacoch ste možno narazili na pojmy, ako "inovácia" a "energetická efektívnosť". Samsung, známa svojím technologickým výskumom a vývojom, priniesla na trh niečo, čo spája tieto dve kľúčové slová: Samsung WindFree.

Čo Je To Samsung WindFree?

Samsung WindFree je klimatizačný systém, ktorý sa zaviedol so zámerom poskytnúť komfortnú klimatizáciu bez prúdenia studeného vzduchu priamo na vás. Je to revolučný prístup k chladenie, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a prinesie vám výnimočný pocit pohody.

Ako To Funguje?

Hlavným prvkom systému WindFree je tzv. "WindFree panel". Tento panel sa nachádza na vnútornej jednotke klimatizácie a pracuje tak, že rozptyľuje studený vzduch do miestnosti neprúdiacim spôsobom. Výsledkom je, že nepociťujete priame prúdenie vzduchu na svojom tele, čo môže byť nepríjemné a viesť k pocitu ťažkosti alebo chladu.

Panel WindFree vytvára "zónu pohodlia" vo vašej miestnosti, kde teplota je rovnomerne rozložená a dosahuje optimálneho komfortu. Táto technológia je ideálna pre tých, ktorí neznášajú prúdiaci vzduch priamo na sebe, napríklad pri spánku alebo pri práci.

Energetická Efektívnosť

Okrem svojej schopnosti eliminovať priame prúdenie vzduchu, je systém WindFree aj energeticky efektívny. Vďaka tejto technológii je možné dosiahnuť stabilnú teplotu v miestnosti bez nadmerného využitia energie. To znamená, že môžete mať optimálny komfort a zároveň znížiť svoje náklady na elektrickú energiu.

Záver: Budúcnosť Klimatizácie

Samsung WindFree je príkladom toho, ako technologický výskum a inovácie môžu zlepšiť naše každodenné životy. Tento systém nie len poskytuje optimálny komfort, ale aj chráni životné prostredie tým, že minimalizuje nadmernú spotrebu energie.

Ak hľadáte klimatizáciu, ktorá prináša pohodlie bez nepohodlia, a zároveň chcete ušetriť energiu, mohol by byť Samsung WindFree práve tým, čo hľadáte. Je to inovatívny prístup k chladiacim systémom, ktorý by mohol zmeniť naše predstavy o klimatizácii v budúcnosti.

Plán Obnovy Rodinných Domov, ktorý je súčasťou celkového Plánu Obnovy pre domácnosti, má ambiciózny cieľ - podporiť obnovu a modernizáciu rodinných domov na Slovensku. Tento program je navrhnutý tak, aby vám pomohol zvýšiť energetickú efektívnosť vašej domácnosti a prispel k udržateľnejšiemu spôsobu života. V tomto článku sa pozrieme na to, čo tento program ponúka a ako môže ovplyvniť vás a vašu rodinu.

Podstata Plánu Obnovy Rodinných Domov

Plán Obnovy Rodinných Domov sa snaží povzbudiť vlastníkov rodinných domov, aby investovali do energetických úspor a environmentálnej udržateľnosti. Program plánuje podporiť obnovu a modernizáciu približne 30 000 rodinných domov do roku 2026.

Aktuálne Informácie

Pre tých, ktorí plánujú využiť tento program, je dôležité vedieť, že nová výzva bude vyhlásená 6. septembra 2023 a bude dostupná pre prvých 10 000 žiadateľov. Ďalšie výzvy budú nasledovať v marci a septembri 2024.

Jednou z dôležitých zmien je aj to, že žiadatelia budú mať po vyplnení online formulára 90 dní na predloženie úplnej žiadosti, pri ktorej bude povinnou prílohou energetický certifikát pred obnovou alebo projektové energetické hodnotenie.

Výška Dotácie

Jedným z hlavných faktorov, ktoré budú zaujímať budúcich žiadateľov, je výška dotácie. Dotácia dosahuje 75 % z celkových oprávnených výdavkov, pričom maximálna výška dotácie je 15 000 €, ak dosiahnete úsporu energie medzi 30% až 60%, alebo 19 000 €, ak dosiahnete úsporu primárnej energie vyššiu ako 60% oproti stavu pred obnovou.

Týmto programom budú pokryté nielen tepelné čerpadlá, solárne kolektory, fotovoltické panely a systémy rekuperácie, ale aj úpravy komínov, kotlov na biomasu a batériové úložiská.

Kto Má Nárok na Dotáciu? (pokračovanie)

Na Čo Môžete Použiť Dotáciu?

Hlavným cieľom programu je dosiahnuť úsporu primárnej energie minimálne o 30% oproti stavu pred obnovou. Na dosiahnutie tejto úspory musíte vykonať aspoň jedno z povinných opatrení, ako je zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, alebo zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia a podobne. K týmto povinným opatreniam môžete pridať aj voliteľné opatrenia, ako je inštalácia tepelného čerpadla, fotovoltických panelov, solárnych kolektorov, alebo rekuperácie. Projektovú dokumentáciu, energetické hodnotenie a energetický certifikát pred a po obnove rodinného domu je možné zahrnúť do nákladov.

Spätné Preplatenie Nákladov

Je možné aj spätné preplatenie nákladov, avšak dotácia sa nevzťahuje na práce, tovary a služby objednané alebo realizované svojpomocne pred 1. februárom 2020.

Dĺžka Obnovy

Dĺžka obnovy závisí od toho, či realizujete obnovu na základe stavebného povolenia alebo len ohlášky. Ak máte stavebné povolenie, obnova môže trvať maximálne 12 mesiacov od dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti. Ak je obnova iba na základe ohlášky, môže trvať maximálne 8 mesiacov. Posledným termínom pre obnovu domu je 31. marec 2026.

Ako Získať Dotáciu?

Žiadosti o dotáciu musia byť podané online prostredníctvom formulára na stránke Obnovdom.sk. Podrobnosti o postupe a elektronickom formulári budú uvedené pred termínom spustenia podávania žiadostí.

Plán Obnovy Rodinných Domov 2023 poskytuje jedinečnú príležitosť pre vlastníkov rodinných domov na zvýšenie energetického výkonu svojich domovov a prispievanie k udržateľnej budúcnosti. Ak plánujete modernizovať svoj dom, tento program by pre vás mohol byť cestou k energeticky efektívnejšiemu a životaschopnejšiemu bývaniu. Nezabudnite sledovať termíny a postupy na oficiálnej stránke programu Obnovdom.sk, aby ste nezmeškali príležitosť využiť túto dotáciu.

Leto sa blíži a s ním aj horúce dni, čo nás núti premýšľať o tom, ako udržať naše domy príjemne chladné. Klimatizácia je neoddeliteľnou súčasťou modernej domácnosti, ale výber správnej klimatizácie môže byť skutočnou výzvou. V tomto článku sa pozrieme na kľúčové faktory, ktoré treba zvážiť pri výbere klimatizačného systému pre vašu domácnosť.

1. Typ klimatizácie

Existujú rôzne typy klimatizačných systémov, a preto je dôležité poznať ich rozdiely:

2. Single-split alebo multisplit

Chcete chladiť/kúriť len jednu miestnosť alebo viacero miestnosti?

Single-split: je typ delenej klimatizácie kde je jedna vonkajšia a jedna vnútorná jednotka. Jeho výhodou je nižšia obstarávacia cena. Nevýhodou je, že na jednu vonkajšiu jednotku je možné pripojiť len jednu vnútornú jednotku, to znamená, že viete chladiť/vykurovať zväčša len jednu miestnosť.

Multi-split: je typ delenej klimatizácie kde je jedna vonkajšia jednotka a k nej je možné pripojiť viacero vnútorných jednotiek. Veľkou výhodou tohto systému je že mate nainštalovanú len jednu vonkajšiu jednotku a od nej sa ťahajú samostatné rozvody ku každej vnútornej jednotke.

3. Veľkosť a výkon

Veľkosť klimatizácie je kľúčovým faktorom. Príliš malá jednotka nebude schopná dostatočne chladiť váš priestor, zatiaľ čo príliš veľká jednotka bude plytvať energiou. Na našej stránke viete použiť kalkulačku ktorá vám na základe chladenej/vykurovacej plochy vypočíta ideálnu veľkosť klimatizácie aj s cenou za montáž a materiál.

4. Energetická účinnosť

Zamerajte sa na energetickú triedu klimatizačnej jednotky. Klimatizácie s vyššou energetickou účinnosťou môžu síce stáť viac na začiatku, ale dlhodobo vám ušetria na energiách. Pozrite sa na energetickú značku, ktorá by mala byť uvedená pri každom produkte.

5. Funkcie a ovládanie

Moderné klimatizačné systémy majú množstvo funkcií, ako je časovač, diaľkové ovládanie a inteligentné termostaty. Zvážte, aké funkcie sú pre vás dôležité a či vám klimatizácia umožňuje pohodlné ovládanie.

6. Údržba a servis

Nepodceňujte dôležitosť údržby a servisu. Pravidelná údržba zabezpečí dlhšiu životnosť a optimálnu funkciu vášho systému. Pred kúpou zistite, aká je politika záruky a servisu pre konkrétny model.

Výber správnej klimatizácie nie je ľahký úkol, ale so správnymi informáciami a konzultáciou s odborníkom môžete zabezpečiť, že váš dom bude počas horúcich letných dní príjemne chladný. Investícia do kvalitnej klimatizácie môže prispieť k vašej pohode a pohode vašej rodiny.

Tepelné čerpadlá: Všetko, čo potrebujete vedieť

Tepelné čerpadlá sú inovatívnymi riešeniami v oblasti vykurovania a chladenia, ktoré neustále získavajú na popularite. Ponúkajú účinný a ekologický spôsob regulácie teploty vo vašom domove alebo obchodnom priestore. V tomto článku sa pozrieme na to, ako tepelné čerpadlá fungujú, rôzne typy tepelných čerpadel a ich energetickú účinnosť.

Ako tepelné čerpadlá fungujú?

Tepelné čerpadlá využívajú princíp prenosu tepla z miesta s nižšou teplotou na miesto s vyššou teplotou. Používajú chladivo na absorbovanie tepla z okolia a následne toto teplo uvoľňujú vo vašom interiéri. To umožňuje tepelným čerpadlám efektívne vykurovať vašu budovu v zime a chladiť ju v lete.

Rôzne typy tepelných čerpadelí

Existuje niekoľko rôznych typov tepelných čerpadel, ktoré sa líšia podľa svojho zdroja tepla. Tu sú niektoré z najbežnejších typov:

  1. Vzduch-voda tepelné čerpadlá: Tieto čerpadlá získavajú teplo zo vzduchu a prenášajú ho do vody. Sú vhodné pre väčšinu domácností a majú nízke prevádzkové náklady.
  2. Voda-voda tepelné čerpadlá: Tieto čerpadlá získavajú teplo z vody, ako sú jazerá alebo studne. Sú mimoriadne účinné, ale vyžadujú prístup k vode.
  3. Zem-voda tepelné čerpadlá: Tieto čerpadlá získavajú teplo z pôdy cez zemný výmenník tepla. Sú účinné a vhodné pre novostavby.
  4. Zem-vzduch tepelné čerpadlá: Tieto čerpadlá získavajú teplo zo zeme prostredníctvom zemiakových kolektorov. Sú vhodné pre existujúce budovy.

Energetická účinnosť

Jednou z hlavných výhod tepelných čerpadel je ich vysoká energetická účinnosť. Mnoho tepelných čerpadel dokáže produkovať viac tepla (alebo chladu) než spotrebúvajú elektrickej energie. To znamená, že môžete ušetriť peniaze na energiách a prispievať k ochrane životného prostredia.

V záverečných slovách je dôležité mať na pamäti, že výber správneho tepelného čerpadla závisí od vašich konkrétnych potrieb a lokálnej klímy. Preto je vhodné konzultovať s odborníkom, aby ste mohli vybrať to najlepšie riešenie pre vašu situáciu.

Tepelné čerpadlá majú veľký potenciál zlepšiť energetickú efektívnosť a komfort vo vašej domácnosti. Teraz, keď viete viac o ich fungovaní, rôznych typoch a energetických výhodách, môžete robiť informované rozhodnutie pri výbere tepelného čerpadla pre váš domov.

Neviete si rady?

Pošlite nám všetky potrebné informácie a my vám navrhneme riešenie na mieru.
+421 940 222 423
riteair@riteair.sk
Šebastovská 1986/2, 08006 Ľubotice
f
Riteair klimatizácie
RITEAIR s.r.o.
IČO: 55019129
Spoločnosť RITEAIR s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.
envelopephone-handsetmap-markercrossmenu